Image Image Image Image Image Image Image Image Image

III Jornades de Medicina Integrativa

15-17 de Abril 2016

 

Les Jornades de Medicina Integrativa organitzades per l’Associació Cultural de la Comunitat Dzogchen d’Espanya i l’Escola de Medicina Tibetana de l’Institut Shang Shung, tenen com a objectiu donar a conèixer al públic general i posar en comú la feina de professionals de la medicina integrativa, tant de l’àmbit nacional com internacional, on es tracta l’individu de forma holística i es treballa des d’una perspectiva que integra tant la medicina tradicional, com la convencional i la complementària.

L’any 2014,  les Jornades es van centrar en les aportacions que les diferents medicines: al·lopàtica, tibetana, homeopàtica i xinesa fan en les malalties mentals i demències. Per fer-ho comptarem amb professionals de tots els àmbits mèdics: psiquiatria, homeopatia, neurologia, medicina xinesa, tibetana, etc. L’any 2015 es va tractar la malaltia del càncer.

En les properes Jornades, que tindran lloc el pròxim mes d’abril 2016, durant els dies 15-17 d’abril  es tornaran a trobar els diferents sistemes mèdics per conèixer la situació de la medicina integrativa a Espanya i a Europa. En aquestes III Jornades de Medicina Integrativa, s’abordaran les malalties cardiovasculars des dels diferents vessants mèdics, i comptarem amb experts de l’Organització Mundial de la Salut, especialistes en cardiologia, medicina xinesa, ayurveda, tibetana, homeopàtica, biodesprogramació i nutrició, que exposaran el millor que cada medicina pot aportar i dialogaran cap a un únic objectiu comú: la salut integral de la persona.

PROGRAMA

 

Segueix les Jornades de forma presencial o en directe: Inscripció assistència presencial / online

Medicina Convencional

“La Medicina Alopática se basa en el principio de oposición, generaliza los tratamientos en protocolos standard y busca con sus medios terapéuticos la curación de la enfermedad. Parte del principio contraria contrariis curantur”.  ver >

Medicina Ayurvédica

Los orígenes de la antigua ciencia del Ayurveda se remontan al inicio de la evolución de la civilización en la Tierra. Ayurveda, que significa Ayu (vida) y Veda (conocimiento), nace como una parte de lo que se denomina Ciencia Védica.  ver>

Medicina Homeopática

La teoría de la homeopatía sostiene que los mismos síntomas que provoca una sustancia tóxica en una persona sana pueden ser curados por un remedio preparado.
ver>

Medicina China

La medicina tradicional china (MTC), también conocida simplemente como medicina china, es el conjunto de prácticas médicas tradicionales desarrolladas en China a lo largo de su evolución cultural milenaria. ver>

Medicina Tibetana

Con una historia que se remonta a aproximadamente 2.500 años, la Medicina Tibetana, conocida como Sowa Rigpa en tibetano, es una de las medicinas tradicionales conocidas más antiguas del mundo. Relacionado con las jornadas se podrá pasar consulta con uno de los médicos tibetanos asistentes.

Localización

Las Jornadas Internacionales de Medicina Integrativa de Barcelona tienen lugar en el Salón de Actos del Casal del Médico (actual sede de “Mutual Médica de Cataluña y Baleares”). ver >